Liften: risico's, aanpak en effect

Dagelijks maken mensen gebruik van de tienduizenden liften in onder meer kantoorpanden, parkeergarages en wooncomplexen. Om ervoor te zorgen dat liften veilig gebruikt kunnen worden, moeten ze periodiek onderhouden en herkeurd worden.

'Een lift moet veilig zijn voor de gebruiker én voor de liftmonteur. Daarom is het verplicht om boven en onder de lift een ruimte te hebben, of een ander technisch middel om beknelling te voorkomen.'

Omvang werkveld

Er zijn 91.101 liften in Nederland die geregistreerd zijn bij keuringsinstanties (aantal op 31 december 2021).

Liften in de gebruiksfase
Certificaat Aantal liften
Certificaat nog geldig (op 31-12-2021) 16.528
Certificaat afgegeven (in 2021) 68.417
Certificaat geweigerd (in 2021) 6.135
Certificaat ingetrokken (in 2021) 21

Een certificaat wordt geweigerd als er sprake is van tekortkomingen, bijvoorbeeld bij slijtage van onderdelen.

Nieuwe liften (2021)
Afgewezen of toegewezen Aantal nieuwe liften
Afgewezen 462
Toegewezen 1.599

Een nieuwbouwlift wordt afgewezen als deze niet voldoet aan de essentiële veiligheidseisen.

Risico's in het stelsel

De Arbeidsinspectie onderzoekt jaarlijks mogelijke risico's bij liften. Zij kijkt hierbij naar nieuwe liften en naar liften die al gebruikt worden. In het stelsel dat de veiligheid van nieuwe liften beoordeelt, ziet de Arbeidsinspectie geen risico's. Bij liften die al gebruikt worden wel:

Er zijn liften die niet periodiek herkeurd worden. Dit komt vaak doordat de eigenaar niet weet dat deze herkeuring verplicht is of de keuringstermijn niet in de gaten heeft gehouden.

Enkele liften voldoen niet aan de veiligheidseisen en ontvangen na herkeuring geen certificaat. Deze moeten worden gerepareerd en herkeurd.

Aanpak

Om te zorgen dat lifteigenaren beter op de hoogte zijn van de verplichte periodieke herkeuring, heeft de Arbeidsinspectie een brochure ontwikkeld met daarin de belangrijkste informatie over de herkeuring.

De Arbeidsinspectie controleert of liften die buiten werking zijn gesteld, niet toch gebruikt worden. Als de Arbeidsinspectie een lift tegenkomt die door de CBI buiten werking gesteld is maar in praktijk toch gebruikt wordt, zet zij de lift stil en verzegelt deze tot de problemen verholpen zijn.

Bereik en effect

Een ongeluk met een lift komt zeer incidenteel voor.

  • In 2022 heeft de Arbeidsinspectie inspecties uitgevoerd bij liften. Het ging hierbij specifiek om liften waarvan de herkeuringstermijn verstreken was en er geen afspraak voor herkeuring gemaakt was. Totaal 60 lifteigenaren kregen een waarschuwing en hebben meteen een afspraak voor herkeuring gemaakt. Het naleven van de keuringsplicht is de afgelopen jaren verbeterd. Waar de Arbeidsinspectie bij vergelijkbare inspecties in 2016 in 38 procent van de gevallen moest handhaven, was dit in 2022 nog 11 procent.
  • Jaarlijks inspecteert de Arbeidsinspectie 20 tot 30 liften die door NL-CBI’s buiten werking zijn gesteld. Zij controleert of deze gevaarlijke liften in praktijk echt niet gebruikt worden.
  • De Arbeidsinspectie behandelt jaarlijks ongeveer 10 aanvragen voor een ontheffing om af te wijken van de regels voor het plaatsen van een nieuwe lift. Hiervan kan bij ongeveer 10 procent de veiligheid niet worden gegarandeerd en wijst de Arbeidsinspectie de aanvraag af.