Arbeidstijdenwet

Een werkgever mag zijn werknemers niet onbeperkt laten werken. In de Arbeidstijdenwet is vastgelegd hoe lang een werknemer mag werken en wanneer hij recht heeft op pauze. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich hieraan houden.