Maaltijd- en flitsbezorging

In Nederland zijn veel ondernemingen actief op het gebied van het bezorgen van maaltijden en boodschappen (flitsbezorging). Er zijn veiligheidsrisico's voor het bezorgen van maaltijden en boodschappen door jongeren op onder andere scooter, e-bike of fiets. Denk hierbij aan deelname aan het verkeer, een hoge werkdruk en late werktijden. Die risico's zijn terug te zien in de aantallen verkeersongevallen en andere incidenten, zoals overvallen.

Bezorgen van maaltijden en boodschappen: minimum leeftijd 16 jaar

Vanwege de risico's controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie - vaak samen met gemeente en politie - of maaltijd- en flitsbezorgers veilig en gezond werken. Uit de controles blijkt dat er te vaak werkgevers zijn die de regels overtreden. Dan gaat het bijvoorbeeld om jongeren die te lang en/of te laat werken.

Daarom geldt een minimumleeftijd van 16 jaar voor het bezorgen van maaltijden en boodschappen met behulp van een voertuig. Dit is een aanvulling op de regels die sowieso gelden om jongeren veilig en gezond te laten werken.

Alle regels voor jongeren en werk?

Ga voor alle regels voor bijbanen en vakantiewerk door jongeren naar rijksoverheid.nl.

Verkeersveiligheid

Maaltijdbezorgers zijn tijdens het werken ook deelnemers aan het verkeer. De politie handhaaft op verkeersveiligheid. Werkgevers moeten hun bezorgers voorlichten over verkeersregels zodat zij hun werk zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. Bekijk hieronder de basisregels in het verkeer.

Zelfinspectie: inspecteer uzelf

Op zelfinspectie.nl kunt u als werkgever zelf controleren of het beleid en de werkwijze van uw bedrijf op orde is. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat zou doen. U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. U krijgt tips en aanwijzingen om de veiligheid van uw werknemers nog beter te waarborgen.

Boete voor werkgevers

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat jongeren veilig en gezond kunnen werken. En ze op de juiste manier betalen. Als de werkgever zich niet aan deze regels houdt, kan hij een boete krijgen.

Boete voor ouders

Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kinderen niet te lang en/of te laat werken. Bij overtreding kunnen ook zij een boete krijgen.