Bijbaan, vakantiewerk en maatschappelijke stage

In principe horen jongeren tot een bepaalde leeftijd niet te werken. Ze moeten op school zitten tot ze 18 jaar zijn of tot ze over een zogenoemde startkwalificatie beschikken (mbo-diploma niveau 2 of havo-/vwo-diploma).

Voor hun 18e mogen jongeren wel een bijbaantje of vakantiewerk hebben of stage lopen. Hieraan zijn specifieke regels verbonden, bijvoorbeeld over de maximum werk- en rusttijden en de aard van het werk dat ze mogen doen.

Lees meer over deze specifieke regels per leeftijdscategorie op rijksoverheid.nl en hoewerktnederland.nl

Maatschappelijke stage

Alle scholieren in het voortgezet onderwijs zijn verplicht minimaal 30 uur maatschappelijke stage te lopen tijdens hun schoolloopbaan. Om dit mogelijk te maken is een aantal wetten aangepast:

Wet op het voortgezet onderwijs

Arbeidstijdenwet (Atw) 

Nadere regeling kinderarbeid (Nrk)

In artikel 3:2 van de Arbeidstijdenwet is de maatschappelijke stage nu ook als uitzondering opgenomen op 'het verbod op kinderarbeid'. Daarnaast is een aantal andere bepalingen met betrekking tot kinderarbeid gewijzigd.