Animatie in de recreatiesector

Bedrijven in de recreatiesector, zoals campings en vakantieparken, huren vaak jongeren in om kinderen te vermaken. Vaak worden zij voor een aantal uur per dag of een dagvergoeding aangenomen. In de praktijk zijn ze soms de hele dag en soms ook ’s avonds aanwezig. Onderbetaling en te lange werkdagen zijn dan een risico. De medewerkers moeten minimaal het voor hen geldende wettelijk minimumloon betaald krijgen. Verder mogen ze niet meer dan een bepaald aantal uren per dag en per week werken en moeten ze voldoende rusttijd krijgen.

Urenregistratie

Volgens de Arbeidstijdenwet (Atw) is een deugdelijke registratie van de arbeidstijden vereist. Dit houdt in dat begin-, pauze- en eindtijden geregistreerd moeten worden. De verantwoordelijkheid voor deze urenregistratie ligt bij de inlener van het animatiepersoneel, wanneer de inlener het gezag over het personeel heeft. In dit geval dus de camping, het vakantiepark of het pretpark dat mensen inhuurt bij een animatiebedrijf.

Er zijn geen eisen aan de vormgeving van de urenregistratie. Wel moet toezicht op de naleving van de arbeids- en rusttijden mogelijk zijn. Alle daadwerkelijk gewerkte uren moeten geregistreerd worden. Dit houdt in dat alle voorbereidingshandelingen, de uitvoering en het opruimen van de activiteit als daadwerkelijk gewerkte uren worden beschouwd. Al deze uren moeten geregistreerd worden en moeten uiteindelijk ook als loon uitbetaald worden.

Het niet kunnen overleggen van een deugdelijke registratie waaruit de begin-, pauze- en eindtijden van de werknemer blijken, is een overtreding van de Arbeidstijdenwet en kan leiden tot een boete. Dat is ook zo bij te weinig rust of te veel uren gewerkt. Bekijk meer informatie over boete arbeidstijdenwet (Atw).

Loon

Het niet kunnen overleggen van informatie waaruit het betaalde loon en de betaalde vakantiebijslag van de werknemer blijken, is een overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) en kan leiden tot een boete. Dat is ook zo bij niet voldoende uitbetalen. Bekijk meer informatie over boete Wml.

Hoeveel werktijd en hoeveel rusttijd verschilt per situatie. Het hangt bijvoorbeeld af van de branche waarin u werkt. En van de leeftijd van de arbeidskrachten. Ga voor alle regels voor bijbanen en vakantiewerk voor jongeren naar Rijksoverheid.nl.

Zelfinspectie eerlijk werken

Op Zelfinspectie: eerlijk werken kunnen werkgevers controleren wat ze nog moeten regelen op het gebied van eerlijk werk.