Regels voor zwangere vrouwen en jongeren tot 18

In de Arbeidstijdenwet is vastgelegd hoe lang een werknemer mag werken op een dag en wanneer hij recht heeft op pauze.

Voor jongeren tot 18 jaar en voor zwangere en pas bevallen vrouwen gelden aparte regels. In uw cao kunnen afwijkende regels staan. Lees meer op Rijksoverheid.nl.