Nachtdienst en ploegendienst

Het Ontheffingsformulier Permanente nachtarbeid kunt u als werknemer gebruiken om een ontheffing aan te vragen voor het verbod op permanente nachtarbeid.

Toelichting formulier

Een aanvraag kan worden gehonoreerd wanneer er zeer bijzondere sociaal-maatschappelijke privé-omstandigheden zijn die u als het ware geen andere keus laten dan ’s nachts te werken. Er mag geen sprake zijn van functie- of financieel gebonden omstandigheden. Andere voorwaarden zijn:

  • U moet minimaal 18 jaar oud zijn.
  • U moet onder de bepalingen van de Arbeidstijdenwet vallen.
  • Uw werkgever moet op de hoogte zijn van de aanvraag.
  • Uw gewenste arbeidspatroon mag maximaal 20 nachtdiensten in elke periode van 4 weken bevatten.

Wanneer hoeft u geen aanvraag in te dienen?

Een aanvraag ontheffing verbod op permanente nachtarbeid hoeft niet te worden ingediend wanneer u (aantoonbaar) voor 1 januari 1996 al permanent in nachtdiensten werkte. U kunt dan gebruikmaken van de overgangsregeling en permanent in nachtdiensten blijven werken (dezelfde functie/maximaal 20 nachtdiensten per 4 weken).

Een aanvraag is niet nodig als u minder dan 140 nachtdiensten in elke periode van 52 weken werkt of maximaal 38 uren werkt tussen 00:00 – 06:00 uur.

Wanneer is het indienen van een aanvraag niet mogelijk?

Het indienen van een aanvraag ontheffing verbod op permanente nachtarbeid is niet mogelijk als u als werknemer onder de bepalingen van het Arbeidstijdenbesluit-Vervoer (Atb-V) valt (bijvoorbeeld vrachtwagen- of taxichauffeur). Het Atb-V kent namelijk geen ontheffingsmogelijkheid van de daarin opgenomen bepalingen voor nachtarbeid.

Twijfelt u of het Atb-V op u van toepassing is of hebt u andere vragen over Atb-V/nachtdiensten dan kunt u op werkdagen bellen met Inspectie Verkeer en Waterstaat, Tel: 088 - 489 00 00.