Nachtdienst en ploegendienst

Het Ontheffingsformulier Permanente nachtarbeid kunt u als werknemer gebruiken om een ontheffing aan te vragen voor het verbod op permanente nachtarbeid.

Toelichting formulier

Een aanvraag kan worden gehonoreerd wanneer er zeer bijzondere sociaal-maatschappelijke privé-omstandigheden zijn die u als het ware geen andere keus laten dan 's nachts te werken. Er mag geen sprake zijn van functie- of financieel gebonden omstandigheden. Andere voorwaarden zijn:

  • U moet minimaal 18 jaar oud zijn.
  • U moet onder de bepalingen van de Arbeidstijdenwet vallen.
  • Uw werkgever moet op de hoogte zijn van de aanvraag.
  • Uw gewenste arbeidspatroon mag maximaal 20 nachtdiensten in elke periode van 4 weken bevatten.

Wanneer hoeft u geen aanvraag in te dienen?

Een aanvraag ontheffing verbod op permanente nachtarbeid hoeft niet te worden ingediend wanneer u (aantoonbaar) voor 1 januari 1996 al permanent in nachtdiensten werkte. U kunt dan gebruikmaken van de overgangsregeling en permanent in nachtdiensten blijven werken (dezelfde functie/maximaal 20 nachtdiensten per 4 weken).

Een aanvraag is niet nodig als u minder dan 140 nachtdiensten in elke periode van 52 weken werkt of maximaal 38 uren werkt tussen 00.00 en 06.00 uur.

Wanneer is het indienen van een aanvraag niet mogelijk?

Het indienen van een aanvraag ontheffing verbod op permanente nachtarbeid is niet mogelijk als u als werknemer onder de bepalingen van het Arbeidstijdenbesluit-Vervoer (Atb-V) valt (bijvoorbeeld vrachtwagen- of taxichauffeur). Het Atb-V kent namelijk geen ontheffingsmogelijkheid van de daarin opgenomen bepalingen voor nachtarbeid.

Twijfelt u of het Atb-V op u van toepassing is of hebt u andere vragen over Atb-V/nachtdiensten dan kunt u op werkdagen bellen met Inspectie Verkeer en Waterstaat, telefoon 088 489 00 00.