Alleen werken

De Arbowet stelt geen speciale eisen aan alleen werken. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers op eenpersoonsposten.

De werkgever benoemt de situaties waarin werknemers alleen werken in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Mag iedereen alleen werken?

Er zijn organisaties die alleen werken slechts toestaan als de leidinggevende daarvoor toestemming geeft. Het mag beslist niet als een werknemer een bepaalde ziekte heeft of medicijnen gebruikt. Jongeren onder de 18 jaar mogen nooit alleen werken

Wat kan een werkgever doen voor werknemers die alleen werken?

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers die alleen werken zich kunnen beschermen tegen ongewenst bezoek, dat zij snel alarm kunnen slaan en dat zij bijvoorbeeld een telefoon of portofoon bij zich hebben. Ook is het raadzaam een handleiding te maken, waarin staat wat te doen in noodsituaties.