Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag gelden als minimum beloning voor werk dat in Nederland in dienstbetrekking wordt verricht. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich hieraan houden en deelt boetes uit als werknemers worden onderbetaald.

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) regelt het minimumloon en de minimumvakantiebijslag. Zowel Nederlandse als buitenlandse werkgevers en werknemers moeten zich in Nederland houden aan de rechten en plichten die hierbij horen.

Boetes bij onderbetaling

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan werkgevers die hun werknemers te weinig betalen (onderbetaling) een boete opleggen. De hoogte van de boete hangt af van hoe ver het loon afwijkt van het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag.

Onderbetaling melden

U kunt gevallen van onderbetaling (anoniem) melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit kan ook als u een vermoeden heeft van onderbetaling.

Arbeidsuitbuiting

Onderbetaling kan ook een aanwijzing zijn voor arbeidsuitbuiting. Arbeidsuitbuiting komt in alle sectoren voor.