Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag gelden als minimum beloning voor werk dat in Nederland in dienstbetrekking wordt verricht. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich hieraan houden en deelt boetes uit als werknemers worden onderbetaald.

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag regelt het minimumloon en de minimumvakantiebijslag. Zowel Nederlandse als buitenlandse werkgevers en werknemers moeten zich in Nederland houden aan de rechten en plichten die hierbij horen. Voor jongeren tussen 15 en 21 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Minimumuurloon vanaf januari 2024

Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Vaste minimum maand-, week- en daglonen verdwijnen. Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur.

Verbod inhoudingen op/verrekeningen met minimumloon

Vanaf 1 januari 2017 is het verboden om inhoudingen of verrekeningen te doen die van het minimumloon afgaan. De werknemer moet minimaal het netto deel van het minimumloon ontvangen op zijn bankrekening. De werkgever is verplicht ten minste het bedrag van het minimumloon via de bank te betalen en om onkostenvergoedingen op de loonstrook te specificeren. Hierdoor kan de Inspectie beter controleren of het minimumloon daadwerkelijk wordt uitbetaald. Uitzondering: onder voorwaarden mag de werkgever geld inhouden van het minimumloon om de huisvestingskosten of de zorgverzekeringspremie voor de werknemer te betalen. Bekijk meer informatie over bedragen inhouden op het minimumloon van werknemers op Rijksoverheid.nl.

Onderbetaling

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich houden aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Aan werkgevers die hun werknemers te weinig betalen kan de Arbeidsinspectie een boete opleggen. De hoogte van de boete hangt af van hoe ver het loon afwijkt van het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag. Bekijk meer informatie over de hoogte van de boete en andere mogelijke sancties.

Gevallen van onderbetaling kunt u (anoniem) melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit kan ook als u een vermoeden heeft van onderbetaling.

Arbeidsuitbuiting

Onderbetaling kan ook een aanwijzing zijn voor arbeidsuitbuiting. Arbeidsuitbuiting komt in alle sectoren voor. Bekijk meer informatie over arbeidsuitbuiting.