Inspectieresultaten Wav, Wml, Waadi

De Inspectie SZW publiceert sinds 1 januari 2016 een overzicht van alle bedrijven die zijn geïnspecteerd op:

  • de Wet arbeid vreemdelingen
  • de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  • de Wet allocatie arbeid door intermediairs