Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Zowel inhuren/inlenen als uitzenden of bemiddelen van personeel is gebonden aan regels uit de Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi). De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich hieraan houden.