Registratieplicht voor uitleners

Artikel 7a van de Waadi regelt dat iemand die arbeidskrachten ter beschikking stelt, als uitlener geregistreerd moet staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit is de registratieplicht Waadi.

De registratieplicht geldt voor uitzendbureaus en alle andere bedrijven en personen die werknemers ter beschikking stellen. Een uitlener die niet of niet-juist geregistreerd staat in het handelsregister, krijgt een boete.

Personen of bedrijven die iemand inhuren via een uitlener (zogenaamde inleners), moeten zelf controleren of de uitlener geregistreerd staat. Inleners die zaken doen met een uitlener die niet of niet juist geregistreerd staat, krijgen ook een boete.

Op de website van de Kamer van Koophandel kunt u controleren of een uitlener is geregistreerd.

Meer informatie

Meer informatie over de boetes vindt u op de webpagina Boetebedragen bij overtreden Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi).