Programmarapportage Participatie en Financiële Zelfredzaamheid

Eén van de taken van de Inspectie SZW is om met haar toezicht bij te dragen aan bestaanszekerheid voor iedereen. Er is sprake van bestaanszekerheid voor iedereen als mensen zoveel mogelijk in hun eigen bestaan kunnen voorzien. De overheid biedt hulp om weer aan het werk te komen en financiële ondersteuning daar waar dat (tijdelijk) niet mogelijk is. Het toezicht op bestaanszekerheid vond de afgelopen periode plaats binnen het programma Participatie en Financiële Zelfredzaamheid. Door onderzoek te doen stelde de Inspectie vast of de uitvoerende partijen in het stelsel van werk en inkomen bijdragen aan het behalen van de doelen van de wet.

In deze programmarapportage leest u de resultaten en effecten van het programma Participatie en Financiële Zelfredzaamheid in de periode 2017-2019.