ARIE-bedrijf melden

De Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbeidsomstandighedenbesluit. De ARIE-regeling geldt voor bedrijven met vergelijkbare risico's als bedrijven die onder het Brzo 2015 vallen: bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Bedrijven die gevaarlijke stoffen in huis hebben – of kunnen hebben – in hoeveelheden die boven de vastgestelde drempelwaarden uitkomen, zijn ARIE-plichtig.

Deze drempelwaarden zijn vastgesteld in Bijlage 1 bij de herziene ARIE-regeling.

De bijlage bestaat uit 3 delen: een lijst met categorieën van gevaarlijke stoffen, een lijst van met naam genoemde gevaarlijke stoffen en tot slot de zogenoemde 'sommatieregels'.

ARIE-plichtige bedrijven moeten zich vanaf 1 januari 2023 melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Bedrijven moeten zelf controleren of de ARIE-regeling voor hen van toepassing is.

Hoe werkt het melden van een ARIE-bedrijf?

U logt in met een account of via eHerkenning en vult het meldingsformulier in voor elk ARIE-plichtig bedrijf/inrichting. Daarbij moet een bestand worden geüpload met alle (mogelijk) aanwezige gevaarlijke stoffen.

Stapsgewijs ziet het meldproces voor ARIE-bedrijven er als volgt uit:

Aandachtspunt

Het Excel bestand dat moet worden aangeleverd bij een melding kan ook voorafgaand aan de melding worden gedownload via de webpagina Uploadbestand. We adviseren u om het Excel bestand voorafgaand aan het doen van een melding in te vullen, zodat het meldproces tussentijds niet hoeft te worden onderbroken.

De bestanden die u uploadt mogen bij elkaar opgeteld maximaal 25 MB groot zijn. Bijvoorbeeld: 1 bestand van 25 MB of 5 bestanden van elk 5 MB.

Melding doen

Het melden van een ARIE-bedrijf of -inrichting kan via de onderstaande groene knop, u wordt dan doorgestuurd naar het meldformulier.

Ook het afmelden van bedrijven/inrichtingen die niet meer ARIE-plichtig zijn kan via deze knop. Evenals het melden van veranderingen binnen het bedrijf.

Meld een (zwaar) ongeval met gevaarlijke stoffen via het meldportaal Arbeidsongeval melden.