Uploadbestand

Bij het melden van een ARIE-bedrijf of -inrichting moet een Excel bestand worden geüpload met daarin de (mogelijk) aanwezige gevaarlijke stoffen. Gebruik hiervoor het onderstaand bestand.

Dit Excel bestand wordt ook aangeboden in het meldformulier. We adviseren om het Excel bestand voorafgaand aan een melding te downloaden en in te vullen, zodat het meldproces tussentijds niet hoeft te worden onderbroken.

De bestanden die u uploadt mogen bij elkaar opgeteld maximaal 25 MB groot zijn. Bijvoorbeeld: 1 bestand van 25 MB of 5 bestanden van elk 5 MB.

Toelichting uploadbestand

In het uploadbestand geeft u, per gevaarlijke stof of stofcategorie, aan:

  • de hoeveelheid die aanwezig is (of kan zijn) in tonnen vloeibaar
  • de hoeveelheid die aanwezig is (of kan zijn) in tonnen vast
  • de hoeveelheid die aanwezig is (of kan zijn) in tonnen gas
  • de aard van de stof

In de kolom 'aard' voert u gegevens in over de fysieke vorm, concentratie of toestand van de stof.

U kunt hierbij denken aan:

  • een fysieke vorm die niet blijkt uit de stofeigenschappen, zoals poeder, granulaat of in oplossing
  • de concentratie van de stof wanneer het gaat om een oplossing of mengsel
  • in hoeverre een stof onder specifieke omstandigheden wordt gehouden, die relevant zijn voor het mogelijke gevaar (bijvoorbeeld stoffen die worden gekoeld of verwarmd)

Niet voor iedere stof zal het nodig zijn om de aard te beschrijven. U kunt de kolom dan leeg laten.