Boetebedragen bij overtreden Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi)

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs regelt onder meer dat een werkgever die arbeidskrachten tegen vergoeding ter beschikking stelt, als uitlener geregistreerd moet staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit is de registratieplicht Waadi. De registratieplicht geldt voor uitzendbureaus en alle andere bedrijven en personen die werknemers ter beschikking stellen. Een uitlener die niet of niet juist geregistreerd staat in het handelsregister, krijgt een boete. De inleners die zaken doen met een uitlener die niet of niet juist geregistreerd staat, krijgen ook een boete.

Boetestaffel

Bij overtreden van de Waadi wordt een boetestaffel gehanteerd: 

  • 1 tot 10 arbeidskrachten: €8.000
  • 10 tot 30 arbeidskrachten: €16.000
  • 30 of meer arbeidskrachten: €32.000 

Deze staffel geldt zowel voor de onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, als voor de onderneming aan wie de arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld.

Bij een tweede overtreding (recidive) verdubbelen deze bedragen, bij een derde keer worden de bedragen drie keer zo hoog.

Voor nadere informatie over de mogelijke hoogte van een boete raden wij u aan de beleidsregel te raadplegen.

Ernstige overtredingen

Bij ernstige overtredingen kan er in geval van herhaling van overtredingen tot preventieve stillegging van een onderneming worden overgegaan, bij recidive gevolgd door daadwerkelijke stillegging. Negeren van deze stillegging wordt strafrechtelijk vervolgd.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de mogelijke hoogte van een boete raden wij u aan de Beleidsregel boeteoplegging Waadi te raadplegen.