Monitor arbeidsongevallen en klachten arbeidsomstandigheden

Met onderstaande monitor toont de Inspectie de belangrijkste cijfers en trends in de gemelde en onderzochte ongevallen en klachten over de periode 2015 t/m 2019. Met behulp van de uitgebreide bijlagetabellen kan in meer detail worden gekeken naar de achtergrondkenmerken van slachtoffers en werkgevers betrokken bij de onderzochte arbeidsongevallen.