Jaarplannen en -verslagen

De Nederlandse Arbeidsinspectie publiceert jaarlijks een jaarplan en een jaarverslag. Daarnaast wordt er om de paar jaar een meerjarig plan opgesteld. Het jaarplan is gebaseerd op de uitgangspunten die in het meerjarenplan zijn weergeven.

Jaarplan en Meerjarenplan

In dat meerjarenplan en het jaarplan leest u meer over de keuzes en prioriteiten die zijn gemaakt binnen het domein van de Inspectie. Daarbij wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen binnen het taakveld van de Inspectie. In het jaarplan staat ook beschreven hoe de Inspectie  het komende jaar mensen en middelen inzetten om haar interne en externe doelen te behalen. Inventarisatie en analyse van risico’s leidt tot een beredeneerde afweging tussen gebieden waar meer, of waar juist minder toezicht geboden is.

Jaarverslag

Het jaarverslag laat zien hoe de uitvoering van het jaarplan vorm heeft gekregen. In dit verslag verantwoordt de Nederlandse Arbeidsinspectie zich ook over de eigen bedrijfsvoering.

Publicaties inzien

Een overzicht van alle uitgegeven plannen en verslagen zijn te vinden onder Publicaties (kies bij type 'jaarplan' of 'jaarverslag') Hieronder vindt u de meest recente documenten:

Jaarplannen

Meerjarenplan 2023-2026

Jaarverslagen