Toegankelijkheid schuldhulpverlening 2017

In 2016 deed de Inspectie SZW onderzoek naar de toegankelijkheid van schuldhulpverlening. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de staatssecretaris besloten om een vinger aan de pols te houden. Zij heeft de Inspectie SZW verzocht om in 2017 een vervolgonderzoek uit te voeren naar de mate waarin gemeenten bij een verzoek om toegang tot schuldhulpverlening de hulpvragen toetsen aan de individuele omstandigheden en het al dan niet weigeren van categorieën hulpvragers. Het resultaat van dit onderzoek ligt nu voor u. In 2018 zal de Inspectie SZW onderzoeken op welke wijze gemeenten de Wgs uitvoeren en daarbij ook het burgerperspectief betrekken.