Jaarplan 2024

Dit Jaarplan beschrijft hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2024 resultaten en effecten wil bereiken. Het is het 2e uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2023-2026, waarin de koers voor de komende 4 jaar is beschreven.