Meerjarenplan 2023-2026

Dit meerjarenplan beschrijft op hoofdlijnen de ambities, werkwijze en activiteiten van de Arbeidsinspectie voor de komende 4 jaar. Wat dat betekent voor het komende jaar is uitgewerkt in het Jaarplan 2023.

Bij het meerjarenplan hoort een aantal bijlagen. Toezicht houden betekent keuzes maken. Prioritering gebeurt door arbeidsrisico's ten opzichte van elkaar te wegen. Aan de basis hiervan staan de Inspectiebrede risicoanalyse en de Omgevingsanalyse. In het document Prioritering van risico's Meerjarenplan 2023 - 2026 wordt een en ander samengevat. Zie hieronder alle documenten: