Wetgeving kinderen en jongeren

De Nederlandse Arbeidstijdenwet bepaalt dat kinderen in principe niet mogen werken. Ze moeten op school zitten.

Op dit verbod is een aantal uitzonderingen gemaakt, zoals voor:

  • cultureel werk
  • (maatschappelijke) stage
  • een bijbaan of vakantiewerk

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Kinderen tot 13 jaar: algeheel verbod
  • Jongeren tot 18 jaar: onder voorwaarden

Cultureel werk voor kinderen tot 13 jaar

Voor kinderen tot 13 jaar kan een ontheffing worden aangevraagd voor cultureel werk. Dit is het enige werk dat onder voorwaarden is toegestaan voor deze leeftijdscategorie. Voor jongeren tot 18 jaar is een ontheffing voor cultureel werk niet nodig zolang ze zich aan de Arbeidstijdenwet houden. Lees meer over dit onderwerp op de pagina Cultureel werk door kinderen.

Bijbaan, vakantiewerk en stage

Jongeren tussen de 13 en 18 jaar mogen onder zeer strikte regels werk verrichten, als het gaat om een (maatschappelijke) stage, een bijbaan of vakantiewerk. Kinderen jonger dan 13 mogen dit soort werk niet doen. Lees verder onder het onderwerp Bijbaan, vakantiewerk en stage.

Controle door de Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeelt niet alleen de aanvraag voor ontheffingen, maar houdt ook toezicht op naleving van de regels met betrekking tot kinderen en jongeren. Deze staan in de Arbeidstijdenwet, Arbeidsomstandighedenwet en de Nadere Regeling Kinderarbeid. Als een inspecteur tijdens een controle ter plaatse vaststelt dat de regels niet worden nageleefd, er niet wordt gewerkt volgens de ontheffing of dat er onjuiste gegevens zijn ingediend, dan kan hij een boete opleggen of proces-verbaal opmaken.