Ontheffing kinderarbeid

Kinderen tot 13 jaar mogen in Nederland niet werken. Dat is een algeheel verbod: het verbod op kinderarbeid. U kunt voor kinderen in deze leeftijdscategorie alleen een ontheffing krijgen als sprake is van cultureel werk (artistieke arbeid). Denk hierbij aan kinderen die meedoen aan theatervoorstellingen, films en televisieprogramma's.

Het aanvragen van een ontheffing bestaat uit het opgeven van het soort arbeid dat voor een productie wordt verricht en het opvoeren van kinderen en werkmomenten.

Dit verbod geldt voor alle kinderen in Nederland, ook voor kinderen met een andere nationaliteit.

Ontheffing aanvragen

U kunt de kinderen en werkmomenten pas opvoeren als de arbeid is goedgekeurd. Is de arbeid goedgekeurd en zijn de werkmomenten ingevuld, dan ontvangt u uiterlijk binnen 2 weken bericht via e-mail dat er toestemming op arbeid voor u klaar staat in het Meldingenportaal.

Wie moet de ontheffing aanvragen?

De werkgever van het kind moet de ontheffing aanvragen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De werkgever is degene die het kind vertelt wat hij moet doen, dus niet degene die bijvoorbeeld de casting verzorgt. De werkgever kan een ander machtigen om een ontheffing aan te vragen.

Hoe lang van tevoren vraagt u de ontheffing aan?

Vraag de ontheffing tijdig aan bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, liefst enkele maanden voordat het werk begint.

Inloggen met een autorisatiecode

Om het ontheffingsformulier in te kunnen vullen, heeft u autorisatie nodig. Als u nog geen autorisatie heeft, kunt u online autorisatie aanvragen.

Na het aanvragen van autorisatie beoordelen wij uw account. Na goedkeuring wordt deze geactiveerd en ontvangt u bericht met het verzoek om een wachtwoord in te stellen.

Het kan 5 werkdagen duren voordat u een autorisatiecode van ons ontvangt. Met deze code kunt u inloggen op het meldingenplatform.

Heeft u een account van de Nederlandse Arbeidsinspectie? Dan kunt u niet de meldingen van uw collega's inzien. Dit is wél mogelijk als u inlogt met eHerkenning.

Particuliere aanvrager

Particuliere aanvragers (die niet beschikken over een KvK-inschrijving) kunnen geen autorisatiecode aanvragen. Zij kunnen hun aanvraag arbeid door kinderen indienen via e-mail: contact@nlarbeidinspectie.nl. Vermeld in het onderwerp van uw e-mail 'Aanvraag culturele arbeid door kinderen'.

Inloggen via eHerkenning

Als u inlogt via eHerkenning kunt u eerder ingediende meldingen van uw collega's bekijken, wijzigen en intrekken. Ga voor meer informatie over eHerkenning of om eHerkenning aan te vragen naar eherkenning.nl.

Zorg ervoor dat u bij uw aanvraag voor de juiste vestiging of KvK-structuur wordt gemachtigd en dat u kiest voor betrouwbaarheidsniveau EH3.

Aandachtspunten

U hoeft niet al uw informatie fysiek aan te leveren. De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat er echter vanuit dat u de benodigde documentatie op verzoek direct beschikbaar kunt stellen. Een dergelijk verzoek wordt gedaan als de Nederlandse Arbeidsinspectie aanvullende informatie nodig heeft over bijvoorbeeld:

  • uw Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), waaruit uw maatregelen tegen de van toepassing zijnde risico's duidelijk herleid kunnen worden
  • de aangetroffen situatie tijdens een bezoek

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat ervan uit dat u de gevraagde en juiste informatie verstrekt. Als de Inspectie bij controle of bij het verzoek om aanvullende informatie constateert dat er (aantoonbaar) onjuiste informatie verstrekt is, kan dat leiden tot een sanctie.