Cultureel werk door kinderen

Kinderen tot 13 jaar mogen in Nederland niet werken, dat is een algeheel verbod - het verbod op kinderarbeid. Voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar gelden strikte regels.

Alleen als sprake is van cultureel werk (artistieke arbeid) kunt u voor een kind jonger dan 13 jaar een ontheffing krijgen, bijvoorbeeld voor kinderen die meedoen aan films, theatervoorstellingen en televisieprogramma's.

Cultureel werk

Cultureel of artistiek werk door kinderen wordt in de wet als volgt omschreven:

'Het verlenen van medewerking aan uitvoeringen van culturele, wetenschappelijke, opvoedkundige of artistieke aard, aan modeshows, aan audio-, visuele of audiovisuele opnamen en daarmee vergelijkbare ‘niet-industriële’ arbeid van lichte aard.'

Wanneer is een ontheffing nodig?

Een ontheffing is nodig als u een kind jonger dan 13 jaar artistiek werk wilt laten verrichten. Dit is het enige werk dat onder voorwaarden is toegestaan voor deze leeftijdscategorie. Deze ontheffing moet u tijdig, liefst enkele maanden voordat het werk begint, aanvragen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Ontheffing aanvragen

De werkgever van het kind moet de ontheffing kinderarbeid aanvragen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De werkgever is degene die het kind vertelt wat hij moet doen, dus bijvoorbeeld niet degene die de casting verzorgt. De werkgever kan een ander machtigen een ontheffing aan te vragen.

De ontheffingsaanvraag bestaat uit 2 delen: 

  • Opgave arbeid
    Algemene gegevens, zoals de productie of activiteit waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd en wanneer het werk start en eindigt. Hier geeft u ook aan welke risico's er zijn voor het kind en wat u doet om die risico's weg te nemen.
  • Opgave kind(eren)
    Gegevens van betrokken kind(eren). In dit deel geeft u ook aan hoe vaak het kind per jaar optreedt en wat zijn werk- en rusttijden zijn. Bovendien moet u in dit deel aangeven dat is voorzien in de verplichte deskundige begeleiding van het kind.

U heeft voor het aanvragen van een ontheffing een autorisatiecode nodig. Als u zo'n code al eerder heeft ontvangen, kunt u deze gewoon blijven gebruiken.

Jonge influencers

Jonge influencers zijn personen jonger dan 13 jaar die met enige regelmaat ‘content’ plaatsen op sociale media. Sommige jonge influencers hebben veel volgers en genereren  – op basis van de inhoud van hun content –  hoge verdiensten. Hierdoor is soms niet direct duidelijk of het gaat om werk of een hobby.

Vermoedt u dat bij een jonge influencer sprake is van werk? Dan kunt u dit melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie via 0800-5151 of het meldformulier.

Om de melding zo goed mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij u om in ieder geval onderstaande aan ons door te geven:

  • naam jonge influencer
  • platform (Youtube, Instagram, TikTok enzovoorts)
  • omschrijving situatie
  • link naar post influencer