Wetten

De betreffende wetten staan in de zelfinspectie per stap aangegeven bij toelichting antwoord. Hieronder vindt u alle wetten uit de zelfinspectie Werken met gevaarlijke stoffen per stap.

Stap 1: Inventariseren

Stap 1: Inventariseren
Onderwerp Artikel
Definitie gevaarlijke stof Arbobesluit artikel 1.1 lid 5
Beperken van blootstelling: algemene preventieve maatregelen Arbobesluit art. 4.1c
Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie: beoordelen Arbobesluit art. 4.2:
Aanvullende registratie reproductietoxische stoffen Arbobesluit art. 4.2a
Grenswaarden Arbobesluit art. 4.3
Ventilatie Arbobesluit art. 4.5
Arbeidsgezondheidskundig onderzoek Arbobesluit art. 4.10a
Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie CM-stoffen Arbobesluit art. 4.13
Lijst van werknemers Arbobesluit art. 4.15
Grenswaarden CM-stoffen Arbobesluit art. 4.16
Voorkomen van blootstelling: vervangen Arbobesluit art. 4.17

Stap 2: Beoordelen

Stap 2: Beoordelen
Onderwerp Artikel
Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie: beoordelen Arbobesluit art. 4.2
Grenswaarden CM-stoffen Arbobesluit art. 4.3
Arbeidshygiënische strategie Arbobesluit art. 4.4
Grenswaarden CM-stoffen Arbobesluit art. 4.16
Arbeidshygiënische strategie CM-stoffen Arbobesluit art. 4.18

Stap 3: Maatregelen

Stap 3: Maatregelen
Onderwerp Artikel
Beperken van blootstelling: algemene preventieve maatregelen Arbobesluit art. 4.1c
Beperking van blootstelling: werkpleketikettering Arbobesluit art. 4.1d
Voorkomen van blootstelling; vervangen Arbobesluit art. 4.17
Arbeidshygiënische strategie CM-stoffen Arbobesluit art. 4.18
Beperken van blootstelling CM-stoffen Arbobesluit art. 4.19
Arbeidshygiënische strategie Arbobesluit art. 4.4

Stap 4: Borging

Stap 4: Borging
Onderwerp Artikel
Beperken van blootstelling: algemene preventieve maatregelen Arbobesluit art. 4.1c
Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie: beoordelen Arbobesluit art. 4.2
Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen Arbobesluit art. 4.6
Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen Arbobesluit art. 4.7
Arbeidsgezondheidskundig onderzoek Arbobesluit art. 4.10a
Voorlichting en onderricht Arbobesluit art. 4.10d
Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie CM-stoffen Arbobesluit art. 4.13
Arbeidshygiënische strategie CM-stoffen Arbobesluit art. 4.18
Beperken van blootstelling CM-stoffen Arbobesluit art. 4.19
Arbobeleid Arbowet art. 3
Inventarisatie en evaluatie van risico's Arbowet art. 5

Voorlichting en onderricht

Arbowet art. 8

Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening

Arbowet art. 15