Toelichting 4-stappenplan

Ruim 1 miljoen werknemers komen tijdens hun werk in aanraking met gevaarlijke stoffen. Dit brengt risico's met zich mee. Jaarlijks overlijden nog steeds 3.000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en jaarlijks gaan er ruim 100.000 gezonde levensjaren verloren. Werknemers hebben recht om in een gezonde en veilige werkplek te werken. Als werkgever bent u verplicht uw werknemers te beschermen.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen kunnen op verschillende manieren vrijkomen. Bijvoorbeeld in de chemische industrie waar gevaarlijke stoffen geproduceerd worden. Maar ook in andere sectoren, doordat werknemers producten gebruiken waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt  (denk aan verf, lijm, inkt, schoonmaakmiddelen) of het werkproces gevaarlijke stoffen veroorzaakt (dieselmotoremissie, lasrook, kwartsstof). Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Vaak zijn de gevolgen daarvan pas op langere termijn zichtbaar, daarom is het belangrijk om bewust te zijn van de gevaren en risico’s van gevaarlijke stoffen en is het noodzakelijk passende maatregelen te nemen.

Bescherm werknemers in 4 stappen

Werkgevers zijn verantwoordelijk om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen en anders tot een minimum te beperken. In de Arbeidsomstandighedenwet- en besluit zijn de wettelijke verplichtingen hiervoor vastgelegd. In 4 stappen zijn deze verplichtingen opgenomen in de zelfinspectietool gevaarlijke stoffen. Wilt u weten hoe u aan de wet kan voldoen? Volg de 4 stappen in de zelfinspectietool gevaarlijke stoffen: Inventariseren, beoordelen, maatregelen en borgen.

4 stappen

Alle hulpmiddelen op een rij

Vanuit de zelfinspectietool ziet u per stap verwijzingen naar betreffende hulpmiddelen. Hieronder vindt u alle hulpmiddelen op een rij: