Veilige werkwijze gevaarlijke stoffen

Een veilige werkwijze is "een nauwgedefinieerde activiteit/werkwijze waarbij onder nauwkeurig vast­gelegde omstandigheden voor een specifieke (groep) stof(en) is aangetoond dat de blootstelling geen gezondheidsschade geeft". Dat wil zeggen: de blootstelling ligt aantoonbaar en duurzaam onder de grenswaarde(n). Dit kan worden aangetoond door middel van metingen of modelberekeningen.

Hoe kan een veilige werkwijze worden ontwikkeld?

Op basis van de Arbowet mag u, naast het uitvoeren van metingen en vergelijking met grenswaarden, ook gebruik maken van zogenoemde “veilige werkwijzen” om schadelijke blootstellingen te voorkomen volgens de arbeidshygiënische strategie.

Een veilige werkwijze beschrijft hoe en onder welke condities bepaalde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zodat de blootstelling aan gevaarlijke stoffen met voldoende zekerheid beneden de grenswaarde(n) blijft.

Een veilige werkwijze kan dus bestaan uit (een combinatie van) technische en/of organisatorische maatregelen uit de arbeidshygiënische strategie, maar mag geen gebruik maken van (uitsluitend) het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aan een veilige werkwijze zijn veel eisen gesteld voordat deze gebruikt mag worden. Daarom kan het opstellen van een veilige werkwijze ook via een consortium van vergelijkbare bedrijven of brancheverenigingen worden opgepakt.

Het opstellen en valideren van een veilige werkwijze gebeurt in 6 stappen.

Veilige werkwijze in 6 stappen

Bronnen

  • De tekst na 'Hoe kan een veilige werkwijze worden ontwikkeld?' is integraal overgenomen uit de Wegwijzer Gevaarlijke Stoffen, Stap 3A, TNO, 2019.
  • Meer informatie over veilig werken met gevaarlijke stoffen vindt u op arboportaal.nl