Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag gelden als minimum beloning voor werk dat in Nederland in dienstbetrekking wordt verricht. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich hieraan houden.

Onderwerpen Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag