Stagevergoeding

Een stagiair heeft geen recht op het wettelijk minimumloon. Tijdens een stage is de werkgever niet wettelijk verplicht om een stagevergoeding te geven. Het mag wel, maar de werkgever bepaalt zelf hoe hoog het bedrag is. Er is geen minimumbedrag of maximumbedrag voor een stagevergoeding. 

Stage: leren staat centraal

Vaak is stage onderdeel van een opleiding. Bij elke stage wordt in een leerplan afgesproken wat de stagiair moet leren (leerdoelen). De stagiair krijgt begeleiding van het stagebedrijf.

Het werk van een 'gewone' werknemer is gericht op productie draaien en omzet maken. De stagiair mag niet een gewone werknemer vervangen. Je leert als stagiair hoe het is om te werken. Is het doel van de stage niet leren maar alleen werken? Dan heeft de werknemer mogelijk recht op het wettelijk minimumloon. Anders is salaris niet verplicht.

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan onderzoek doen en zo nodig een boete opleggen aan de werkgever wanneer sprake is van onderbetaling.

Bekijk meer informatie over stage en minimumloon op Rijksoverheid.nl.