Op weg naar financiële redzaamheid

Gemeenten, maatschap­pelijke organisaties en vrijwilligers werken dagelijks hard aan oplossingen voor mensen met problematische schulden. De Inspectie SZW vraagt gemeenten om suggesties uit deze rode draden notitie op te pakken, zodat schulden uiteindelijk worden afgelost en voorkomen kunnen worden. Door monitoring kijkt de Inspectie SZW in hoeverre deze suggesties zijn meegenomen.