Uitvoering schuldhulpverlening nader bekeken

In Nederland hebben nog steeds veel mensen te kampen met problematische schulden. In dit onderzoek brengen we als Inspectie de uitvoering van Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in kaart, bekeken vanuit diverse oogpunten. In het bijzonder gaat het daarbij om het perspectief van hen die schuldhulp krijgen en dat van hun directe hulpverleners.