Suwinet 2016. Stand van zaken na ontvangst in-control verklaringen gemeenten

De Inspectie SZW voert sinds 2009 onderzoek uit naar de informatiebeveiliging van Suwinet. Suwinet is een geautomatiseerde voorziening waarmee onder andere gemeenten persoonsgegevens uitwisselen. Uit eerdere onderzoeken komt naar voren dat de beveiliging niet optimaal functioneert en dat verbetering slechts langzaam vordert.

In totaal maken meer dan 20.000 medewerkers gebruik van Suwinet voor het raadplegen van persoonsgegevens. Beveiliging van deze gegevens tegen oneigenlijk gebruik en misbruik door medewerkers is daarom noodzakelijk.

BKWI, VNG en andere partijen faciliteren sinds lange tijd gemeenten op diverse manieren om de informatiebeveiliging te verbeteren. Zo zijn onder andere bijeenkomsten georganiseerd, rapportageformats aangepast, evaluatietools ontworpen en is er een handreiking opgesteld.

Het onderzoek van de Inspectie richt zich op zeven normen uit het Normenkader Suwinet. Uit het onderzoek van de Inspectie blijkt dat alle gemeenten inmiddels aan deze zeven normen voldoen. Vergeleken met eerdere jaren zijn belangrijke stappen gezet. Verder gebruiken gemeenten meer geautomatiseerde systemen, waarbij tevens informatiebeveiliging aan de orde is.

Het onderwerp informatiebeveiliging verdient doorlopend aandacht. De externe druk die op dit onderwerp is gezet heeft zeker bijgedragen aan de bemoedigende resul-taten bij de gemeenten. Het terrein van Suwinet is breder dan de voorziening Suwinet-Inkijk en de zeven normen die in het onderzoek zijn betrokken. Nu is het zaak om de stijgende lijn die is ingezet met betrekking tot het voldoen aan de zeven normen vast te houden en te verbreden naar het gehele terrein van informatie-beveiliging.