Onderbetaling

Bel 0800-5151 of gebruik het online klachtenformulier als u een melding wilt doen over een werkgever die werknemers onder het wettelijk minimumloon en/of de minimumvakantiebijslag betaalt.

Lees meer over het huidige minimum loon en de minimum vakantiebijslag of over de Wet Minimum Loon (WML).

Ga voor meer informatie over onderbetaling naar het onderwerp: