Malafide uitzendbureaus

Heeft u een vermoeden van of constateert u misstanden met uitzendwerk? Meld het dan bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Telefonisch melden

Wilt u een telefonische melding doen? Bel 0800–5151.

Team Criminele Inlichtingen (TCI)

Het TCI verzamelt informatie over ernstige misdrijven. Deze informatie is afkomstig van informanten: personen die, onder afscherming van identiteit, informatie verstrekken. Voor uw veiligheid zijn uw personalia alleen bekend binnen het TCI. Uw anonimiteit daarbuiten is noodzakelijk omdat bekendmaking vergaande persoonlijke consequenties kan hebben, zoals ontslag of bedreiging.

U kunt het TCI bellen tijdens kantooruren via telefoonnummer: 06-1021 3445.

Online melden

U kunt online een melding doen via het online meldformulier.

Er zijn ook formulieren in andere talen: