Arbeidsomstandigheden en arbeidstijden

Het formulier melding onveilig ongezond en oneerlijk werk moet u gebruiken als u een melding wilt doen over het bedrijf waar u zelf werkt of over een ander bedrijf dat de wettelijke voorschriften op het gebied van de arbeidsbescherming niet naleeft en het niet mogelijk blijkt de problemen binnen het bedrijf in redelijk overleg op te lossen.

Welke meldingen kunt u doen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie?

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan alleen meldingen inĀ behandeling nemen die betrekking hebben op deĀ wetgeving waarop de Nederlandse Arbeidsinspectie toezicht houdt.

Wie kunnen een melding doen?

Werknemers, leden van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en ook vakbonden of derden kunnen meldingen doen.

Ga voor meer informatie over dit onderwerp naar: