Sectoren

In sommige sectoren lopen mensen grotere risico’s dan in andere, bijvoorbeeld op onveilige en ongezonde werksituaties of onderbetaling en uitbuiting. De Nederlandse Arbeidsinspectie besteedt extra aandacht aan deze sectoren met inspecties, voorlichtingsactiviteiten en samenwerking met brancheorganisaties.

Hieronder staan de sectoren waar een gericht programma voor is ontwikkeld. Ook als een sector er niet bij staat is de werkgever verantwoordelijk voor gezond, veilig en eerlijk werk. Op Arboportaal.nl staan de belangrijkste risico’s waartegen medewerkers beschermd moeten zijn. Via zelfinspectie.nl kan worden gecontroleerd of aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan.