Sectoren

Voor een aantal sectoren is meer informatie beschikbaar over inspecties, voorlichtingsactiviteiten en samenwerking met brancheorganisaties.

Ook als een sector er niet bij staat is de werkgever verantwoordelijk voor gezond, veilig en eerlijk werk. Op arboportaal.nl staan de belangrijkste risico's waartegen medewerkers beschermd moeten zijn.
Via zelfinspectie.nl kan worden gecontroleerd of aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan.