Wanneer moet ik als werkgever een arbeidsongeval melden?

U bent verplicht een arbeidsongeval direct te melden wanneer er sprake is van:

  • dodelijke afloop
  • ziekenhuisopname
  • blijvend letsel

Let op:

  • Is er meteen na het ongeval geen sprake van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel, maar blijkt dit pas later? Dan moet u het ongeval alsnog zo snel mogelijk melden.
  • Niet alleen ongevallen van uw eigen werknemers moet u melden. U bent ook verplicht ongevallen te melden van personen die onder uw gezag werken, zoals uitzendkrachten en zzp’ers