Onderzoeksrapport niet-gebruik van de Toeslagenwet

De Toeslagenwet is van groot belang bij het genereren van bestaanszekerheid en voorkomen van armoede. De Toeslagenwet wordt uitgevoerd door het UWV en dient om uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen en sociale voorzieningen te verhogen tot het van toepassing zijnde sociaal minimum (met een maximum van het laatstverdiende loon).

Zie hieronder:

  1. Infographic: samenvatting rapport
  2. Volledig rapport

Niet-gebruikers

Uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat 2 op de 3 Wajongers die potentieel recht hebben op een aanvulling vanuit de Toeslagenwet geen gebruik maken van de toeslag maar daar wel recht op hebben. Bij de meeste moederwetten is dit 1 op de 3.

De Arbeidsinspectie onderzocht de achtergrondkenmerken van de groep niet-gebruikers. Daarnaast onderzocht zij in welke mate het niet-gebruik langdurig is en heeft zij verkend wat het UWV doet om het niet-gebruik tegen te gaan en wat mogelijke problemen zijn in de aanpak.