Spiegel Bestaanszekerheid 2022

In Nederland voorzien mensen zoveel mogelijk in hun eigen inkomen. Wanneer dat niet lukt, wordt in bestaanszekerheid voorzien door (tijdelijke) inkomensondersteuning en door ondersteuning bij re-integratie naar werk. Hieraan wordt invulling gegeven met het stelsel van werk en inkomen. De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de doeltreffendheid van de uitvoering van dit stelsel en signaleert eventuele knelpunten in de uitvoering.

In dit rapport wordt zowel de doeltreffendheid van de re-integratieondersteuning als van de inkomensondersteuning beschouwd. De Arbeidsinspectie bevroeg daarvoor professionals van UWV, gemeenten en de 35 arbeidsmarktregio's, werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden.