Bijdrage Werk en inkomen aan integrale ondersteuning van jongeren uit de jeugdhulp die 18 worden

De Inspectie SZW heeft onderzocht hoe de gemeentelijke afdelingen werk en inkomen (W&I) en jeugdhulp samenwerken om jongeren – die jeugdhulp hebben gehad en 18 jaar worden – verder te helpen. Het onderzoek bestaat uit twee fasen. In fase 1 heeft de Inspectie met behulp van een enquête een landelijk beeld geschetst van de samenwerking tussen W&I en jeugdhulp in het rapport: ‘Met 18 jaar ben je (niet) volwassen’. Onderhavig rapport betreft fase 2 van het onderzoek. Hierin bekijkt de Inspectie door middel van casestudies of beleidsplannen en samenwerking ook leiden tot continuïteit van ondersteuning en zorg in de praktijk.