Inspectieresultaten Arbozorg in de meubelindustrie

Van 1 maart 2022 tot 1 augustus 2022 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie bij alle kleine bedrijven (maximaal 9 werknemers) die meubels vervaardigen gecontroleerd of zij voldoen aan de arbozorgbepalingen. Bij 437 werkgevers is gekeken of zij beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), een plan van aanpak en een basiscontract met een arbodienst of arbodeskundige.

Bekijk de resultaten: