Verkeersregelaars bij werk aan de weg: alleen als het niet anders kan

Bij werk aan de weg worden vaak verkeersregelaars ingezet voor een goede doorstroom van het verkeer. Dat is minder logisch dan het lijkt.
Of het nu gaat om snelwegen, provinciale wegen of straten in de bebouwde kom: werk aan of langs de weg moet veilig kunnen plaatsvinden. Voor weggebruikers, voor wegwerkers… én voor verkeersregelaars.
Het is de bedoeling dat in de eerste plaats veilige werkvakken worden gecreëerd zonder inzet van een verkeersregelaar. Bijvoorbeeld met verkeersregelinstallaties, afzettingen, borden, etc.

De Inspectie SZW wil opdrachtgevers en wegbeheerders (bijvoorbeeld bij provincies, gemeenten en waterschappen) bewust maken van hun verplichting voor veilig en gezond werken in de uitvoeringsfase. Dat wil zeggen: dat ze vooral andere maatregelen nemen en niet (automatisch) verkeersregelaars inzetten.