Signalen zorgfraude 2016

Voor u ligt de vernieuwde rapportage Signalen zorgfraude 2016. De rapportage is opgesteld door het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), een samenwerkingsverband van negen organisaties die een taak hebben op het gebied van controle, toezicht of de opsporing binnen de zorg. Het convenant ‘Afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude’  is eind oktober door de negen organisaties ondertekend. In het convenant is vastgelegd dat het IKZ de rapportage signalen zorgfraude zal verzorgen.