Drie verdachten aangehouden voor vermoedelijke PGB-fraude

De recherche zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vandaag in Zaandam en Utrecht drie personen aangehouden. Zij worden ervan verdacht te frauderen met PGB-budgetten. Twee verdachten zijn werkzaam bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de instantie die de persoonsgebonden budgetten uitkeert aan aanvragers.

Het vermoeden is dat het drietal samenwerkte bij het indienen van valse zorgovereenkomsten bij de SVB. In deze valse zorgovereenkomsten werden bankrekeningnummers gewijzigd, waarna de PGB’s naar bankrekeningen van katvangers werden overgemaakt. Van 19 cliënten zijn valse documenten ontvangen bij de SVB, waarbij in 12 dossiers PGB-gelden zijn betaald. Tijdens het strafrechtelijk onderzoek bleek dat de vermoedelijke fraude waarschijnlijk tot stand is gekomen met betrokkenheid van SVB-medewerkers. De SVB heeft alle medewerking aan het onderzoek verleend om zo eventuele verdachte werknemers in beeld te krijgen. Uiteindelijk kwamen door ingediende valse overeenkomsten eind vorig jaar de nu aangehouden verdachten in beeld. De SVB heeft naar aanleiding van de vermoedelijke fraude de procedures rondom het wijzigen van bankgegevens aangepast.

De zaak is gestart naar aanleiding van een aangifte van Zorgkantoor VGZ. Ook een aantal cliënten heeft aangifte gedaan. Zij liepen namelijk als eerste het risico de dupe van de gepleegde fraude te worden, omdat zij in eerste instantie te horen kregen dat hun zorgbudget al was besteed. Het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van het Functioneel Parket. Meer aanhoudingen worden in de toekomst niet uitgesloten.

Check papieren