Vrouw aangehouden vanwege zorgfraude

De recherche zorgfraude van de Inspectie SZW heeft 1 december een woning en bedrijfspand in Almere doorzocht en een vrouw aangehouden. Ook zijn er auto’s, een scooter, contant geld, dure horloges en andere luxegoederen zoals designertassen in beslag genomen. Op de woning van de vrouw is beslag gelegd. De vrouw is eigenaar van een zorgbedrijf en wordt ervan verdacht geld wit te wassen. Vermoedelijk heeft de verdachte met haar bedrijf meer zorg gedeclareerd dan zij in werkelijkheid heeft geleverd.

De recherche zorgfraude is strafrechtelijk onderzoek gestart na een melding van de Financial Intelligence Unit. Uit het strafrechtelijk onderzoek tot nu toe komt het beeld naar voren van een thuiszorgaanbieder die ongebruikelijk hoge winsten realiseert en dat geld gebruikt om een weelderig leven te financieren. Verdachte banktransacties hebben ervoor gezorgd dat de vrouw in beeld kwam. Zij onttrok grote bedragen aan haar zakelijke rekening en gaf dat uit aan onder meer luxegoederen, zoals te zien is aan afschrijvingen op de privérekening. Daarnaast zag de bank dat er maar weinig salaris werd uitbetaald aan werknemers en dat er veel verloop onder werknemers lijkt te zijn.

Vermoedelijk heeft de verdachte veel winst weten te maken door meer zorg te declareren dan in werkelijkheid is geleverd. Uit een vergelijking van de pgb-gelden die zijn vergoed en de hoeveelheid zorg die geleverd kan worden, blijkt dat de verdachte mogelijk ruim 420.000 euro onterecht heeft ontvangen. Dit is een eerste indicatie. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat het wederrechtelijk voordeel werkelijk bedraagt.