Zorgfraude

De directie Opsporing van de Nederlandse Arbeidsinspectie voert in opdracht van het ministerie van VWS strafrechtelijke onderzoeken naar fraude in de zorg uit. Het gaat hierbij om onderzoeken naar fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb's) en zorg in natura, zogenaamde declaratiefraude.

De directie Opsporing verricht strafrechtelijk onderzoek onder gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Hierbij wordt nauw samengewerkt met ketenpartners zoals:

  • het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS);
  • het Openbaar Ministerie/Functioneel Parket;
  • de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD);
  • de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
  • de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ);
  • het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ);
  • de Belastingdienst, Zorgverzekeraars Nederland (ZN);
  • de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Deze organisaties zijn verenigd in de Taskforce Integriteit Zorgsector. Doel van de taskforce is het verbeteren van preventie en het detecteren en terugdringen van zorgfraude. De directie Opsporing werkt bij de aanpak van fraude in de zorg ook samen met andere partners, zoals de Nationale Politie.

Melding van vermoedelijke fraude in de zorg

Meldingen van vermoedelijke fraude in de zorg kunnen worden gedaan bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Meldingen van vermoedelijke fraude worden door de NZa overgedragen aan het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) waarin ketenpartners samenwerken om fraude in de zorg effectief aan te pakken. Wanneer vermoedelijk sprake is van fraude met pgb en/of zorg in natura kan een melding worden overgedragen aan de Directie Opsporing voor strafrechtelijk onderzoek.