Handhavingsbeleid Wet arbeid vreemdelingen

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) door werkgevers. Bij overtredingen van de Wav wordt door de inspecteurs van de Arbeidsinspectie gehandhaafd. Hieronder wordt het handhavingsbeleid kort uitgelegd. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Korte uitleg handhavingsbeleid Wav