Veilige werkplekken

Een onveilige werkplek of onveilige apparatuur kunnen tot grote gezondheidsschade leiden.

Werkplekken of de uitrusting, zoals machines, gereedschappen en steigers, kunnen de veiligheid en gezondheid van werknemers (soms ernstig) schaden. Bijvoorbeeld machines waarmee werknemers bekneld kunnen raken of zich ernstig aan kunnen snijden. Of machines of installaties die veel lawaai veroorzaken, waardoor werknemers doof kunnen worden. Ook een gevaarlijke werkplek, bijvoorbeeld op een onbeveiligd dak, kan tot ernstige ongelukken leiden. Het ontbreken van hulpmiddelen tenslotte, zoals een tilhulp, kan tot ernstige fysieke schade leiden.

Welke regels precies gelden, hangt af van het soort werk en de risico's die daaraan verbonden zijn.

Kijk op Arboportaal voor de inrichting van de werkplek

Gevolgen

Een onveilige werkplek of onveilige apparatuur kan gezondheidsschade, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid of - in het ergste geval - overlijden tot gevolg hebben. Bovendien kan door ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid of vervanging, aanzienlijke financiële schade worden geleden. Het komt steeds vaker voor dat forse juridische schadeclaims worden ingediend. Het is daarom van groot belang dat werknemers op veilige en gezonde werkplekken kunnen werken, met veilige gereedschappen, machines en installaties.

Vraag en antwoord