Zelfinspectie: gezond en veilig werken

Op zelfinspectie.nl kunt u als werkgever zelf controleren of u zich aan de wet houdt. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat zou doen. Met de zelfinspectietool Gezond en veilig werken checkt u eenvoudig of u alle arbeidsrisico's in uw bedrijf kent en de juiste maatregelen neemt.