Lichamelijke belasting en voorkomen van ongevallen

Allerlei factoren kunnen werken lichamelijk zwaar maken. Wie bijvoorbeeld steeds zware lasten tilt, kan rugklachten krijgen.

Ook andere vormen van belasting, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen en straling, kunnen tot (soms blijvende) gezondheidsschade leiden. We spreken in die gevallen van beroepsziekten.

Vraag en antwoord